A közeljövőben tervezett Szentmisék:

  • 2021. május 16. (vasárnap) 17:00
  • 2021. május 17. (hétfő) 17:15
  • 2021. május 18. (kedd) 17:15
  • 2021. május 19. (szerda) 17:15
  • 2021. május 20. (csütörtök) 17:15
  • 2021. május 21. (péntek) 17:15
  • 2021. május 22. (szombat) 9:00 – Pünkösdi vigilia
  • 2021. május 23. (vasárnap) 9:30


(A későbbi időpontokat is itt fogjuk közzétenni, amikor biztosat tudunk róluk.)A gyóntatás a Szentmisék előtt 45 perccel kezdődik, és a mise előtt 10 perccel ér véget. (Ezen kívül Trauner atyával külön kell időpontot egyeztetni.)

Vasárnapokon a Szentmise előtt 8:30-tól szentségimádás, 9:15-kor szentségi áldás.Figyelem: a járványügyi helyzet miatt a közeljövőben a kápolnában bizonytalan a szentmisék időpontja.

Azonban Isten sohasem vonja meg híveitől az üdvösség eszközeit! Véssünk emlékezetünkbe ezek közül egypárat:

AZ IMÁDSÁG. „Aki imádkozik, üdvözül, aki nem imádkozik, elveszik.” – Mondta Liguori Szent Alfonz. Jelenleg különösképpen igaz, hogy imádkoznunk kell, hogy az Isten irgalmát elnyerjük.

A TÖKÉLETES BÁNAT. Mivel jelenleg nem tudunk szentáldozáshoz járulni, emlékeztetünk minden keresztényt, hogy a bűnök bocsánatát – még a súlyos bűnökbocsánatát is! – elnyerhetjük a tökéletes bűnbánat által is; azaz ha megbánjuk bűneinket, és elhatározzuk, hogy többé nem vétkezünk; mégpedig nem csupán az Isten büntetésemiatti félelemből, hanem a végtelenül jó Isten szeretetéből. Ehhez imádkozzuk el mélyen átélve a bánat-imát és a szeretet felindítására szolgáló imákat. Természetesen ehhez az is szükséges, hogy határozott szándékunk legyen, hogy amint lehet, szentgyónásban is megvalljuk bűneinket. Az imakönyvekben megtalálhatjátok ennek a módját.

A LELKI ÁLDOZÁS. Krisztus Teste és Vére szükséges örök üdvösségünkhöz. Most, hogymeg vagyunk fosztva a szentségi áldozástól, jól tesszük, ha gyakran kifejezzük vágyódásunkat a Szentáldozás iránt. Az imakönyvekben megtaláljátok, hogyan végezhettek lelki áldozást.

KERESZTSÉG. A keresztség szükséges az örök élethez. Ne feledjük, hogy ha a jelenlegi helyzet hosszabb ideig is elhúzódna, és a keresztségre váró gyermek vagy a felnőtt életveszélybe kerülne, akkor ilyen esetben egy laikus hívő is kiszolgáltathatja a keresztség szentségét, úgy, hogy vizet önt a keresztelendő fejére, miközben ezzel egyidejűleg a következő szavakat mondja:

Én téged megkeresztellek az Atyának és Fiúnak ésSzentléleknek nevében.

Kedves hívek, minden telhetőt megteszünk, hogy a testi betegségektől megóvjukmagunkat, de még ennél is jobban védjük magunkat a bűn lelki betegségétől, és a hitetlenség szellemiségétől: a laicizmustól, amelyet XI. Piusz Pápa „korunk betegségének” nevezett.

Imádkozzunk egymásért, a betegekért és a megholtakért, a családokért és egyedülállókért – az egész Anyaszentegyházért; Isten egy, szent, katolikus és apostoli egyházáért.

Kérjük Urunkat, hogy a lehető leghamarabb vessen véget e csapásnak, és engedje megtevékenységünk és apostoli munkánk mihamarabbi folytatását.

– Forrás: a Jótanács Anyja Intézet közleménye a Szentmise áldozat egész országra kiterjedő felfüggesztésével kapcsolatban.